RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra pitanja koja se odnose na inspekcijski nadzor, a pri tome osobito obraća pozornost na sam postupak inspekcijskog nadzora te na načela zakonitosti, oficioznosti, ekonomičnosti i efikasnosti kao i na načelo davanja pravne pomoći strankama i načelo izvršenja akata inspekcije.

  1. Inspekcijski nadzor i inspekcijski poslovi u zakonodavstvu RH (uvod)
  2. Osnovna načela inspekcijskog postupka
  3. Provođenje postupka inspekcijskog nadzora
  4. Zaključak i prijedlog de lege ferenda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)