RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Cilj ovoga članka nije sveobuhvatno prikazati ulogu banaka u poslovanju s dokumentarnim akreditivima nego pružiti kritički osvrt na jedan aspekt akreditivnog poslovanja koji je najčešće u drugom planu.Uz to se razmatra i položaj banaka u obavljanju poslova iz akreditivnog poslovanja.

  1. uvod
  2. Banke i primjena ujednačenih običaja i prakse za dokumentarne akreditive
  3. Otvaranje i realizacija dokumentarnog akreditiva
  4. Standard ponašanja banaka u poslovanju s dokumentarnim akreditivima
  5. Ispitivanje sukladnosti predočenih isprava
  6. Ograničenja odgovornosti banaka
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)