RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Globalizacija društvenog i gospodarskog života u prvi je plan stavila pitanja učinaka aktivnosti pravosuđa jedne države u drugoj državi. Stoga u prekograničnoj naplati tražbina presudnim postaje osiguranje brzog i učinkovitog načina naplate tražbine utvrđene pravomoćnom stranom odlukom. Niti jedna država odlukama stranih sudova ne priznaje učinke bez nekog vida njihova ispitivanja. Istodobno, svaka država suvereno propisuje pretpostavke i kriterije koje u postupku za davanje egzekvature treba ispitati da bi se provjerila podobnost strane odluke za inkorporaciju u domaći pravni poredak. Strogim je pristupima priznanju i ovrsi stranih odluka te skupim i dugotrajnim postupcima egzekvature bitno otežana međunarodna pravna suradnja. Njezina se neprihvatljivost suvremenom tempu intenzivnih prekograničnih odnosa može korigirati ili anulirati tako da se uz nacionalne režime predvide i ujednačena pravila. Postojanje nadležnosti Europske zajednice (EZ) je za donošenje instrumenata pravne stečevine u posljednjem desetljeću rezultiralo revolucionarnim međusobnim otvaranjem pravosudnih aparata odlukama drugih država članica.

  1. Uvod
  2. Temeljna problemska pitanja
  3. Tretman strane odluke kroz odabrane pravne režime
  4. Konkretne implikacije ukidanja egzekvature u europskom pravu
  5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)