RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mogućnost registriranja grupe društava, koja povezuje zajednički većinski vlasnik, zajednički poslovni interesi kao jednog poreznog obveznika sa svrhom oporezivanja PDV-om, uobičajena je karakteristika sustava PDV-a velikog broja zemalja. U članku autorica objašnjava njihove prednosti i nedostatke te daje sažet prikaz grupa društava u sustavu PDV-a u zemljama članicama EU.

  1. Uvod
  2. Pojam i nastanak složenog društva - grupe
  3. Implikacije grupiranja društava u sustavu PDV-a
  4. "Podobnost" društva za uključenje u PDV grupu
  5. Modeli PDV grupa u EU
  6. Perspektive PDV grupa u EU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)