Računovodstvo proizvodnje grožđa i vina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Računovodstvo proizvodnje grožđa i vina
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Trgovačka društva i zadruge registrirane za poljoprivrednu djelatnost te obiteljska gospodarstva - fizičke osobe s registriranim obrtom za poljoprivrednu djelatnost, ako su obveznici poreza na dobitak (dalje: poljoprivredna gospodarstva), za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća i u računovodstvu primjenjuju Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.). U skladu s tim zakonom, a ovisno o tome jesu li mali i srednji poduzetnici ili su veliki, primjenjuju Hrvatske računovodstvene standarde financijskog izvješćivanja (HSFI) ili Međunarodne računovodstvene standarde financijskog izvješćivanja (MSFI). Primjenom HSFI-a od početka ove godine mijenja se priznavanje i vrednovanje biološke proizvodnje u obračunu proizvodnje malih i srednjih poduzetnika, no o tome u nastavku članka.
  1. Primjena računovodstvenih standarda u obračunu proizvodnje u poljoprivredi
  2. Raspored troškova i obračun proizvodnje
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje