Računovodstvo prodaje i transakcije povratnog najma (leasinga)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Računovodstvo prodaje i transakcije povratnog najma (leasinga)
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Sažetak:
U RRiF-u br. 9/07. pisali smo o računovodstvenom evidentiranju financijskoga i operativnog najma u knjigama najmodavca i najmoprimca, a u prošlom broju o otkupu sredstva po isteku ugovora o operativnom najmu. U ovom članku autorica obrazlaže model financiranja putem prodaje i povratnog najma te računovodstveno postupanje pri prodaji i povratnomu financijskom i operativnom najmu u poslovnim knjigama najmoprimca.
  1. Definiranje prodaje i povratnog najma
  2. Prodaja i povratni financijski najam
  3. Prodaja i povratni operativni najam
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo