Priprema za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Priprema za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2008.
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Kada su početkom godine objavljeni novi financijski izvještaji, upozorili smo na promjene koje su zbog toga nastale u računskom planu. Cilj je bio definirati obuhvat onih poslovnih događaja koji odgovaraju sadržaju i nazivu pojedinih pozicija iz godišnjih financijskih izvještaja. Onoliko koliko je to tijekom godine usklađeno, toliko će biti lakše i brže izraditi financijske i porezne izvještaje. No, zbog kasnog donošenja propisa, u mnogih poduzetnika poslovne knjige otvorene su prema starom računskom planu, a tijekom godine nisu rađene usklade strukture nekih podataka prema novim zahtjevima. U ovom se članku upozorava na bitnije pozicije kod kojih su nastale promjene i kako ih pripremiti za financijsko izvješćivanje.
  1. Pristup
  2. Godišnji financijski izvještaji
  3. Reklasifikacija pojedinih pozicija bilance
  4. Obilježja računa dobitka i gubitka
  5. Bilješke
  6. Ostali izvještaji
  7. Prva primjena HSFI-ja
Hashtags:
#Računovodstvo