Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, koji je Hrvatski sabor usvojio 21. studenog 2008., usklađene su odredbe Zakona o reviziji s pravnom stečevinom Europske unije u području revizije (poglavlje 6 - Trgovačko pravo). Zakon o reviziji (Nar. nov., br. 146/05.) donesen je u prosincu 2005. Njime je uređeno obavljanje revizije financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća obveznika revizije, određene su osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore i nadzor njezina poslovanja, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije te druga pitanja vezana za obavljanje revizije. U ovom članku autorica u sažetom obliku piše o promjenama Zakona o reviziji.
  1. Uvod
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji
  3. Zaključak
Hashtags:
#Revizija