Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Kreditna kriza i MSFI-ji za privatna poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Kreditna kriza i MSFI-ji za privatna poduzeća
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 13. - 17. listopada 2008. IASB je raspravljao o kreditnoj krizi, godišnjem poboljšanju standarda, mjerenju fer vrijednosti, financijskim instrumentima s obilježjima glavnice, MSFI-ju za privatna poduzeća, ugovorima o osiguranju, plaćanjima dionicama i tehničkom planu. U nastavku se ukratko iznose zaključci i doprinos rješenju kreditne krize i računovodstvenim standardima za privatna poduzeća.
  1. Kreditna kriza
  2. MSFI-ji za privatna poduzeća (ranije mala i srednje velika poduzeća)
Hashtags:
#Računovodstvo