Proračun EU i gospodarski rast Unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Proračun EU i gospodarski rast Unije
Stranica:
159.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Vinko KANDŽIJA
Igor CVEČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Europska unija je sui generis integracija i u tom kontekstu treba promatrati i njezin komunitarni proračun. Specifičnost proračunskih sredstava je njihova vertikalna cirkulacija prema zemljama članicama od oko 95%. Dakle, samo 5% sredstava Unija troši za administrativne troškove. Proračunska sredstva pridodaju se drugim financijskim instrumentima Unije i zemalja članica radi ostvarenja zacrtanih ciljeva Lisabonske strategije i realizacije unutrašnjeg tržišta putem smanjenja regionalnog dispariteta i poticanja održivog rasta i razvoja.
  1. Pojam i uloga proračuna eu
  2. Osnovna obilježja proračuna Europske unije
  3. Važnost komunitarnog proračuna za zemlje članice
  4. Izazovi komunitarnog proračuna i perspektive razvoja
  5. Zaključak
Hashtags:
#JavneFinancije