Tko je obveznik upisa u registar obveznika poreza na dohodak (RPO)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Tko je obveznik upisa u registar obveznika poreza na dohodak (RPO)
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ostvarivanje dohotka u nekim slučajevima zahtjeva upis poreznog obveznika u registar obveznika poreza na dohodak. Prijavom u registar poreznih obveznika, primitci koje ostvaruju porezni obveznici utvrđuju se na način propisan za određenu vrstu dohotka koju ostvaruje porezni obveznik. O tome koji se porezni obveznici moraju upisati u registar poreznih obveznika i trebaju li to učiniti krajem 2008. ili početkom 2009., za koje vrste dohodaka se trebaju prijaviti u registar poreznih obveznika pišemo u nastavku.
  1. Obveza upisa u registar poreznih obveznika
  2. Obveza upisa u RPO radi ostvarivanja dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti
  3. Obveza upisa u RPO u slučaju ostvarivanja dohodka od imovine i imovinskih prava u tuzemsvu
  4. Obveznici upisa u RPO prema primitcima koji su ostvareni iz inozemstva
  5. Obveza upisa u RPO kada dohodak od nesamostalnog rada porezni obveznici ostvaruju u diplomatskom predstavništvu i slično, koji na teritoriju rh imaju diplomatski imunitet
  6. Obveznici upisa u RPO kada dohodak djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova počinju utvrđivati paušalno
  7. Obveza upisa u RPO za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti
  8. Obveznici upisa u RPO - novinari, umjetnici i športaši
  9. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi