Uvod u porezno planiranje – osnovni pojmovi i izvori prava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Uvod u porezno planiranje – osnovni pojmovi i izvori prava
Stranica:
191.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nenad KUKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U današnjem globaliziranom svijetu i međunarodnom poslovanju nacionalne granice gube na značenju, pojačava se stupanj integracije između nacionalnih ekonomija, a mobilnost kapitala dostiže nevjerojatne razmjere1. Posljedica toga je pojačavanje ekonomskih aktivnosti diljem svijeta, što dovodi do daljnjeg rasta i razvoja, ali i dodatnih problema za sve sudionike u međunarodnoj ekonomiji. U tom kontekstu, porezno planiranje je instrument kojim se koriste multinacionalne korporacije kako bi, s jedne strane, iskoristile prilike koje pruža globalizacija, a, s druge strane, prevladale probleme do kojih dovodi ta ista globalizirana ekonomija. U konačnici, porezno planiranje trebalo bi dovesti do smanjenja poreznog opterećenja multinacionalnih korporacija. U ovome radu autor opisuje neke osnovne pojmove koje je bitno poznavati radi razumijevanja međunarodnoga poreznog prava i razlikovanja procesa poreznog planiranja od pojmova koji se u laičkom poimanju često s njim poistovjećuju, a to su izbjegavanje poreza i utaja poreza.
  1. Osnovni pojmovi međunarodnoga poreznog prava
  2. Dvostruko oporezivanje i metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
  3. Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  4. Izvori poreznog prava u Europskoj uniji
  5. Europski sud pravde
  6. Međunarodno porezno planiranje – osnovni pojmovi
  7. Porezno planiranje, izbjegavanje poreza i porezna utaja
  8. Zaključak
Hashtags:
#Porezi