Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo
Stranica:
201.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Približava se kraj poslovne godine kada je dobro imati na umu što treba ili bi se moglo obaviti s početkom sljedeće godine pa se na to i pripremiti. Tako i ovim člankom podsjećamo da obrtnici koji su u pravilu obveznici poreza na dohodak, s početkom sljedeće godine obvezni su promijeniti način oporezivanja s poreza na dohodak na porez na dobitak, ako su u svom poslovanju premašili neke poslovne pokazatelje, kao što je visina dohotka, knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine, prosječni broj zaposlenih te ukupni primitak u 2007. Riječ je, naime, o odredbi čl. 2, Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/05., 90/05. i 57/06.). Oni mogu i po vlastitoj želji odabrati plaćanje poreza na dobitak već na početku obavljanja djelatnosti, a ako to nisu odlučili, to mogu obaviti samo na početku sljedeće poslovne godine, odnosno poreznog razdoblja. No, bez obzira na to što su to odlučili obaviti dragovoljno ili su to obvezni prema zakonskim odredbama, trebaju obaviti jednake radnje. Trebaju sastaviti početnu bilancu da bi mogli od početka godine voditi poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 100/07.) te utvrđivati osnovicu poreza na dobit sukladno Zakonu o porezu na dobit.
  1. Tko je obveznik plaćanja poreza na dobitak od 1. siječnja 2009.
  2. Kako utvrditi jesu li ostvareni zadani uvjeti za promjenu načina oporezivanja
  3. Podnošenje izviješća poreznoj upravi za prelazak na plaćanje poreza na dobitak
  4. Sastavljanje početne bilance
  5. Korekcija dobitka na kraju prve godine primjenjivanja metode oporezivanja dobitka
  6. Početna bilanca u slučaju kada je imovina manja od obveza
  7. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza a dohodak na porez na dobitak
  8. Obveza plaćanja doprinosa
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Obrtnici, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #ObrtniciDobitaši, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #Porezi, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost