Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću
Stranica:
235.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Lovorka BLAŽEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Dodatnim činidbama u društvenim ugovorima članovi društva s ograničenom odgovornošću mogu se obvezati na dodatne uplate novca ili unos nenovčanih činidaba u društvo. Pritom su članovi društva ovlašteni sami utvrditi vrijeme njihova ispunjenja. U slučaju neispunjenja dodatne činidbe društvenim ugovorom može se propisati da se član društva isključi iz društva. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Dodatne novčane uplate
  3. Dodatne nenovčane činidbe
  4. Umjesto zaključka
Hashtags: