Europski model poslovne izvrsnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Europski model poslovne izvrsnosti
Stranica:
240.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Filip FADIĆ
Sažetak:
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća počinju se kroz poimanje dugoročnog uspjeha u poslovanju sve intenzivnije razvijati i primjenjivati nove spoznaje u teoriji i praksi organizacije i menadžmenta. Te su nove spoznaje doživjele znatan razvoj i primjenu putem paradigme upravljanja potpunom kvalitetom (Total Quality Management - TQM), koja se počinje znatnije primjenjivati krajem 60-ih godina prošlog stoljeća, osobito u praksi japanskih društava.
  1. Uvod
  2. Temeljni kriteriji i koncepti modela poslovne izvrsnosti
  3. EFQM razine izvrsnosti
  4. Evaluacija prema EFQM modelu poslovne izvrsnosti
  5. Mogućnost primjene modela u hrvatskim organizacijama
  6. Zaključak
Hashtags:
#Management