RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Po isteku poreznog razdoblja, kalendarske godine, poslodavci su, kao i svake godine, obvezni Poreznoj upravi podnijeti izvješće o isplaćenim plaćama na propisanom obrascu IP za svakog radnika.Isplatitelji drugog dohotka, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i ostalih isplata pri kojima su obračunali, obustavili i uplatili porez na dohodak i prirez u 2008., obvezni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na obrascu ID-1, a osobama kojima su isplatili te dohotke obvezni su izdati potvrde na propisanom obrascu Potvrda o isplaćenom primitku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu.Poslodavci koji su pri isplati plaće priznavali radniku premiju osiguranja kao izdatak i time smanjili poreznu osnovicu, trebaju Poreznoj upravi dostaviti izvješće na obrascu Podatci o porezno priznatim premijama osiguranja. Izvješća treba dostaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 31. siječnja 2009. Obrasci nisu promijenjeni u odnosu na prošlu godinu, no ipak podsjećamo obveznike kako to treba učiniti.

  1. OBRAZAC IP – IZVJEŠĆE O PLAĆI,  MIROVINI, DOPRINOSIMA, POREZU I PRIREZU
  2. PRIMJERI ISKAZIVANJA PODATAKA NA OBRASCIMA IP
  3. OBRAZAC ID-1 – IZVJEŠĆE O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU, POREZU PO ODBITKU I PRIREZU
  4. POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU I UPLAĆENOM POREZU
    I PRIREZU PO ODBITKU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)