RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveza izrade godišnjih izvješća o obračunanom i plaćenom posebnom porezu - trošarinama, za porezne obveznike - proizvođače i uvoznike dobara koji se oporezuju posebnim porezima, ujedno je i mogućnost ispravka možebitnih pogrešaka u vezi s više ili manje uplaćenim posebnim porezom u tijeku 2008. Izvješća treba predati do kraja siječnja 2009. nadležnoj carinarnici te priložiti godišnji popis − inventuru proizvoda na dan 31. prosinca 2008., odnosno za duhanske proizvode Ministarstvu financija – Središnjem uredu Carinske uprave. U tijeku 2008. nije bilo promjena vezanih za oporezivanja ove skupine proizvoda. Opširnije o svemu možete pročitati u nastavku članka. 

  1. UVOD
  2. PRIKAZ BITNIJIH STAJALIŠTA MINISTARSTVA FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA
  3. POREZNI POLOŽAJ UTVRĐENIH MANJKOVA, KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA PROIZVODA KOJI SE OPOREZUJU POSEBNIM POREZIMA
  4. GODIŠNJA IZVJEŠĆA O OBRAČUNANIM I PLAĆENIM POSEBNIM POREZIMA I UPLATNI RAČUNI
  5. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)