RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile eventualne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.

  1. UVOD
  2. VREDNOVANJE ZALIHE TRGOVAČKE ROBE
  3. NAKNADNI POPUSTI U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
  4. PREDUJMOVI ZA ROBU
  5. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE ZALIHA ROBE
  6. ŠTO JOŠ TREBA UKLJUČITI U ZALIHE TRGOVAČKE ROBE NA DAN 31 .12. 2008.
  7. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)