Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poslovni događaji poduzetnika koji se bave prijevozničkom djelatnosti imaju posebna obilježja koja su svojstvena toj djelatnosti. Prijevozničke djelatnosti mogu se i međusobno razlikovati po nekim posebnostima kada je u pitanju prijevoz putnika ili prijevoz tereta.U članku se obrazlažu neki poslovni događaji koji su uobičajeni u takvim djelatnostima te posebnosti zaključnih knjiženja pri sastavljanju financijskih izvješća. Porezne prijave, kao što s PD ili PDV-K, sastavljaju se na uobičajeni način o čemu smo pisali u RRiF-u, br. 1/09. i u ovom broju časopisa.
  1. UVOD
  2. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ PRIJEVOZNIČKIH DRUŠTAVA
  3. ULAGANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA U VOZILA I OPREMU
  4. PRIJEVOZNE USLUGE
  5. Završna knjiženja
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti