Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Sažetak:
Pri sastavljanju obračuna proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), osobito HSFI 10 – Zalihe (Nar. nov., br. 30/08.) odnosno revidiranog MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 140/06.), koji primjenjuju veliki poduzetnici. U postupanju s troškovima bitno je razlučiti priznavanje (uračunavanje) u zalihu od onih koji se pokrivaju prihodima obračunskog razdoblja.
  1. PROBLEMATIKA ZALIHA SIROVINA, MATERIJALA, DIJELOVA I SKLOPOVA U PROIZVODNJI
  2. PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE
  3. SASTAVLJANJE OBRAČUNA POGONA
  4. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje