Financijsko izvješćivanje u graditeljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Financijsko izvješćivanje u graditeljstvu
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
O izradi godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2008. detaljno je objašnjeno u prošlom broju časopisa. Osobitosti koje se tiču graditeljstva vezane su za imovinske stavke proizvodnje u tijeku, prihode, rashode, rezerviranja i dr.  U ovom članku iznosimo obradu nekih aktualnih pitanja, dok se detalji oko knjigovodstvenog obuhvaćanja ove djelatnosti i drugi graditeljski slučajevi iz prakse daju u našoj knjizi Građenje i nekretnine u prometu, IV. izdanje, 2007.
  1. PROPISI
  2. TEMELJNA RAČUNOVODSTVENA ODREĐENJA ZA GRAĐEVINSKE PODUZETNIKE
  3. PROIZVODNJA U TIJEKU I FAKTURIRANJE PREMA STUPNJU DOVRŠENOSTI KOD IZVOĐAČA RADOVA
  4. PRIHODI OD REVALORIZACIJE NEKRETNINE
  5. TROŠKOVI FINANCIRANJA, REZERVIRANJA I OSTALI TROŠKOVI
  6. PRENAMJENA GOTOVIH STANOVA U ULAGANJE U NEKRETNINE RADI NAJMA ZA STAMBENE POTREBE
  7. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA GRAĐEVINA
  8. ORTAČKE KOMBINACIJE U GRADITELJSTVU
  9. ODREĐIVANJE UDJELA VRIJEDNOSTI PRI PRODAJI STANOVA, APARTMANA, KUĆA I SL.
  10. GRAĐENJE U 2009.
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva