Godišnji obračun u poljoprivrednoj djelatnosti za 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Godišnji obračun u poljoprivrednoj djelatnosti za 2008.
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Sažetak:
Autor u ovome članku obrazlaže osobitosti računovodstvenog praćenja poljoprivredne djelatnosti. Budući da se u poljoprivrednoj djelatnosti odvijaju biološke aktivnosti, što je razlika u odnosu na neke druge vrste proizvodnje, u pripremi godišnjeg obračuna se posebna pozornost usmjerava na utvrđivanje i obračun troškova proizvodnje.
  1. UVOD
  2. PRVA PRIMJENA RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POLJOPRIVREDI
  3. PRVA PRIMJENA HSFI
  4. KONTROLNI POSTUPCI PRIJE SASTAVLJANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA I POPIS IMOVINE
  5. PRIZNAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE, PRIHODA I RASHODA
  6. RASPORED TROŠKOVA I OBRAČUN PROIZVODNJE
  7. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje