Računovodstvene evidencije i godišnji izvještaji leasing društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Računovodstvene evidencije i godišnji izvještaji leasing društava
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osobitosti u računovodstvenoj evidenciji vide se iz obveze primjene propisanog računskog plana za leasing društva. Leasing društva primjenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja jer se smatraju velikim poduzetnikom. Financijske izvještaje, osim FINI, predaju HANFI. O zakonskom određenju, osobitostima i izvještavanju leasing društava pišemo u nastavku.
  1. ZAKONSKI OKVIR
  2. RAČUNSKI PLAN
  3. EVIDENCIJA POSLOVNIH PROMJENA
  4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJA
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog