Računovodstvo i financijski odnosi povezanih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Računovodstvo i financijski odnosi povezanih društava
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže pojam povezanih društava prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i poreznih propisa. Osim toga obrazlaže i računovodstveno praćenje poslovnih događaja između povezanih društava prema zahtjevima računovodstvenih standarda, uzimajući u obzir porezno motrište pojedinih transakcija.
  1. POVEZANA DRUŠTVA PREMA ZTD-u
  2. POVEZANA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O BANKAMA I ZAKONU O OSIGURANJU
  3. POVEZANA DRUŠTVA PREMA POREZNIM PROPISIMA
  4. UGOVORNE KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA
  5. ZATEZNE KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA
  6. POVEZANA DRUŠTVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA
  7. OBJAVLJIVANJE POVEZANIH STRANAKA
  8. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo