Izvještaj o novčanom tijeku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Izvještaj o novčanom tijeku
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)
Sažetak:
Izvještaj o novčanom tijeku predstavlja jedan od osnovnih financijskih izvještaja koji se, zajedno s ostalim financijskim izvještajima, koristi kako bi pružio informacije o ocjenjivanju promjene neto-imovine poduzetnika i njegove financijske strukture (uključujući likvidnost i solventnost). Informacije o novčanom tijeku pomažu eksternim i internim korisnicima financijskih izvještaja u ocjenjivanju mogućnosti poduzetnika da stvara novac i da se utvrde odljevi novčanih sredstava nužni za redovito poslovanje poduzetnika.
  1. Obveznici sastavljanja izvještaja
  2. Definicija novca i novčanih ekvivalenata
  3. Metode izvještaja o novčanom tijeku
  4. Struktura izvještaja o novčanom tijeku
Hashtags:
#Računovodstvo