Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Novi Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 147/08. dalje: OPZ) odredbama čl. 118. ponovno uvodi mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate poreznog duga, a koja je bila ukinuta 2003.Pod pojmom poreznog duga za koji se može dati odgoda plaćanja ili obročna otplata podrazumijeva se dug za poreze i druga javna davanja koje evidentira i naplaćuje Porezna uprava. Dakle, odgoda plaćanja može se dati i za dugovanja za obvezne doprinose (mirovinsko, zdravstveno i za zapošljavanje), pristojbe, novčane kazne za porezne prekršaje, naknade za koncesije, odnosno za sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata u nadležnosti Porezne uprave.Člankom 119. OPZ-a propisana je mogućnost odgode naplate poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa do okončanja upravnog spora. Ta mogućnost u dosadašnjem OPZ-u nije postojala, a odgodu plaćanja iznimno je mogao dati ministar financija po odredbama čl. 17. Zakona o upravnim sporovima.
  1. Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga
  2. Odgoda plaćanja poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa u slučaju pokretanja upravnog spora
  3. Zaključak
Hashtags:
#OPZ, #Porezi, #Porezi