Prijava poreza na dohodak građana za 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2008.
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poreznu prijavu za 2008. građani i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva trebaju predati u nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 28. veljače 2009. Iznimno, građani koji su u 2008. ostvarili primitke u tuzemstvu samo kao plaću u radnom odnosu kod jednog poslodavca, umirovljenici koji su ostvarili samo mirovinu, građani koji su ostvarili autorske honorare, naknade po ugovoru o djelu, druge primitke koji se smatraju drugim dohotkom, dohodak od najma na koji su tijekom 2008. plaćali porez po rješenju Porezne uprave i imovinskih prava na koji je plaćen porez pri isplati primitka te dohodak od osiguranja, nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu.No, treba imati na umu da je porez na dohodak osobna obveza svakog građanina. Postoje slučajevi kada i navedene primitke treba prijaviti ili se prijavom mogu ostvariti određene porezne olakšice, iako ih ne treba prijaviti. Možda će u tome pomoći ovaj članak.
 1. UVODNE NAPOMENE
 2. KOJI SE PRIMITCI OPOREZUJU POREZOM NA DOHODAK
 3. TKO JE OBVEZAN PODNIJETI POREZNU PRIJAVU
 4. PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK I NE UNOSE SE U POREZNU PRIJAVU
 5. ZA KOJE SE PRIMITKE NE MOŽE PODNIJETI POREZNA PRIJAVA IAKO JE PLAĆEN POREZ NA DOHODAK
 6. RAZLOZI ZBOG KOJIH POREZNI OBVEZNIK MOŽE ODLUČITI PODNIJETI POREZNU PRIJAVU IAKO TO NIJE OBVEZAN UČINITI
 7. TO TREBA ZNATI O OPOREZIVANJU DOHODAKA DA BI SE MOGLA ISPRAVNO SASTAVITI POREZNA PRIJAVA
 8. PRIZNAVANJE IZDATAKA PO OSNOVI UPLAĆENIH PREMIJA OSIGURANJA
 9. KAKO OCIJENITI ISPLATI LI SE PREDATI POREZNU PRIJAVU AKO ZA TO NE POSTOJI OBVEZA
 10. KOME SE PREDAJE POREZNA PRIJAVA
 11. POREZNA PRIJAVA- OBRAZAC DOH
 12. OBVEZA PODNOŠENJA POREZNE PRIJAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNE PODNIJETI POREZNU PRIJAVU I NE ŽELE JU PODNIJETI, A TIJEKOM GODINE SU KORISTILE POREZNU OLAKŠICE
 13. OBVEZA PODNOŠENJA POREZNE PRIJAVE ZA POMORCE ČLANOVE POSADE U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi