RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Doplatak za djecu se stječe i ostvaruje prema Zakonu o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., 138/06. i 107/07. - stupa na snagu na dan prijma RH u EU) i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br.174/04., 92/05. i 107/07., dalje: Zakon o pravima branitelja). Pravo i visina doplatka za djecu utvrđuje se ovisno o visini ukupnog dohotka svih članova kućanstva korisnika dječjeg doplatka te o broju djece. Sredstva za financiranje doplatka za djecu osiguravaju se u državnom proračunu, a doplatak se isplaćuje mjesečno, i to u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili korisnik doplatka za djecu radi uzdržavanja i odgoja djece.

  1. TKO MOŽE BITI KORISNIK PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU
  2. UVJETI ZA PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU
  3. UTVRĐIVANJE DOHODOVNOG CENZUSA
  4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)