RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
 • Članak:Novi Zakon o radu
 • Stranica:208.
 • Autor/i:Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Daljnja potreba za usklađenjem sa smjernicama Europske unije dovela je do donošenja novog Zakona o radu. Konačan prijedlog toga Zakona upućen je Hrvatskom saboru radi usvajanja.U nastavku teksta upoznajmo naše čitatelje s nekim od novih rješenja koja će biti osobito bitna za praksu.

 1. UVOD
 2. NUŽNOST CJELOVITOG USKLAĐENJA S PRAVNOM STEČEVINOM EU
 3. POJMOVNO ODREĐENJE SUDIONIKA RADNOG ODNOSA
 4. OSVRT NA OSTALE OPĆE ODREDBE ZAKONA
 5. SKLAPANJE UGOVORA O RADU
 6. AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 7. RADNO VRIJEME
 8. ODMORI
 9. RODILJNI, RODITELJSKI I POSVOJITELJSKI DOPUST
 10. PRESTANAK UGOVORA O RADU
 11. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)