RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2009
  • Članak:Valutna klauzula i zamjena imovine
  • Stranica:95.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Praktikum proračunskog računovodstva

  1. NEREALIZIRANA RAZLIKA IZ VALUTNE KLAUZULE KOD PRIMLJENIH ZAJMOVA
  2. ZAMJENA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)