RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.1999
  • Članak:Primjene mjenice u poslovima trgovine s inozemstvom
  • Stranica:76.
  • Autor/i:Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)