RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnikom o strukturi bilance i računa dobitka i gubitka utvrđena je obveza iskazivanja odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza u određenim okolnostima. Autorica u ovome članku obrađuje koje okolnosti MRS 12 odnosno HSFI 12 smatraju prihvatljivima za iskazivanje takve imovine odnosno obveza. Osobito se naglašava mogućnosti iskazivanja takve imovine odnosno obveza samo u slučaju tzv. privremenih razlika između porezne osnovice i računovodstvenog dobitka.

  1. Uvod
  2. Definiranje pojmova
  3. Odgođena porezna imovina
  4. Odgođena porezna obveza
  5. Prebijanje odgođene porezne imovine i obveza
  6. Diskontiranje i porezne stope
  7. Porezna imovina i porezne obveze u konsolidiranim financijskim izvještajima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)