RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2009
  • Članak:Rezerviranja za otpremnine
  • Stranica:43.
  • Autor/i:Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

U RRiF-u br. 2/09. pisali smo o pravu na isplatu (ne)oporezive otpremnine s motrišta Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05.) i Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.). U ovom članku pišemo o otpremninama s motrišta Zakona o porezu na dobit i prikazujemo kako u knjigovodstvu utvrditi i evidentirati rezerviranja za otpremnine sukladno HSFI i MSFI. Kako je Zakon o porezu na dobit vrlo oskudno opisao koja se rezerviranja za otpremnine priznaju u porezne svrhe, odmah napominjemo da su one u skladu s računovodstvenim propisima, pa prema tomu trebala bi biti i porezno priznana. Više o navedenome pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvodne napomene
  2. Program zbrinjavanja viška radnika
  3. Rezerviranja za otpremnine s motrišta poreza na dobitak
  4. Računovodstveni položaj rezerviranja za otpremnine
  5. Objave u bilješkama uz financijske izvještaje
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)