RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Potraživanja i obveze neizbježna su stavke svakoga trgovačkog društva te je opravdan poseban interes za procjenu vrijednosti tih elemenata bilance budući da može bitno utjecati na svotu glavnice odnosno na rezultat poslovanja. U vrijeme krize upravljanje potraživanjima i obvezama postaje još osjetljivije s obzirom na smanjenje likvidnosti, solventnosti i mogućih stečajeva subjekata koji ne mogu izdržati izazove recesije u gospodarstvu. Potraživanja i obveze su lice i naličje istoga ekonomskog odnosa, jednoga pravnog posla između dva poslovna subjekta. U ovom članku pišemo o računovodstvenom iskazivanju potraživanja (osim potraživanja nastala po ugovoru o financijskom najmu) i obveza prema zahtjevima standarda financijskog izvješćivanja (MSFI odnosno HSFI).

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje vrijednosti potraživanja
  3. Utvrđivanje obveza
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)