RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dugotrajna materijalna imovina, odnosno nekretnine, postrojenja i oprema, u većini trgovačkih društava čine bitnu imovinsku stavku. Upravo je zato važno ocijeniti predstavlja li neko ulaganje u tu vrstu imovine rashod razdoblja ili povećanje vrijednosti te imovine jer to može imati znatan učinak na financijski položaj i uspješnost poslovanja društva. Autorica u članku obrazlaže kada se ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu evidentiraju kao troškovi tekućeg ili investicijskog održavanja, a kada se iskazuju kao povećanje vrijednosti te imovine.

  1. Dugotrajna materijalna imovina
  2. Troškovi održavanja dugotrajne materijalne imovine
  3. Troškovi tekućeg održavanja
  4. Troškovi investicijskog održavanja
  5. Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
  6. Održavanje i ulaganje na tuđoj dugotrajnoj imovini
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)