RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Upravljanje obrtnim kapitalom u poduzeću jedan je od najvažnijih svakodnevnih poslova računovođa ili voditelja financija. Posebnu važnost u tom procesu ima upravljanje potraživanjima od kupaca koja su, osim novca, najlikvidnija sredstva poduzeća. Problemi s kojima se poduzeće pritom suočava odnose se na dva ključna problema u upravljanju potraživanjima. Prvi problem je pitanje optimalne razine potraživanja, odnosno pitanje kako uspostaviti optimalnu politiku kreditiranja (odgode plaćanja) kupaca, dok je drugi problem pitanje njihove naplate, odnosno pitanje kako najučinkovitije provoditi naplatu potraživanja. Odgovore na ta ključna pitanja dajemo u nastavku članka, prikazom različitih metoda i mehanizama kojima se može ostvariti optimalno upravljanje potraživanjima od kupaca.

  1. Uvod
  2. Troškovi upravljanja potraživanjima
  3. Politika kreditiranja kupaca
  4. Upravljanje naplatom potraživanja
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)