RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RRiF-u br. 12/08. autor je dao prikaz osnovnih pojmova poreznog planiranja i izvora prava. U ovom članku autor daje kratki prikaz osnovnih pojmova vezanih za porezne strategije multinacionalnih kompanija i pojedinih instrumenata koji se koriste u poreznom planiranju. Porezno planiranje je skup tehnika i instrumenata koje mogu dovesti do dugoročnih poreznih ušteda, no samo ako je porezno planiranje integralni dio cjelokupne korporativne strategije. Tehnikama odnosno instrumentima poreznog planiranja postiže se i održava nisko efektivno porezno opterećenje u konsolidiranoj osnovici poreza na dobitak grupe povezanih društava s prekograničnim poslovanjem.

  1. Porezne strategije
  2. Tehnike poreznog planiranja
  3. Holding društvo - instrument poreznog planiranja
  4. Sažetak uvjeta bitnih za izbor lokacije holding društva
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)