RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RRiF-u br. 12/08. autor je dao prikaz osnovnih pojmova poreznog planiranja i izvora prava. U ovom članku autor daje kratki prikaz osnovnih pojmova vezanih za porezne strategije multinacionalnih kompanija i pojedinih instrumenata koji se koriste u poreznom planiranju. Porezno planiranje je skup tehnika i instrumenata koje mogu dovesti do dugoročnih poreznih ušteda, no samo ako je porezno planiranje integralni dio cjelokupne korporativne strategije. Tehnikama odnosno instrumentima poreznog planiranja postiže se i održava nisko efektivno porezno opterećenje u konsolidiranoj osnovici poreza na dobitak grupe povezanih društava s prekograničnim poslovanjem.

  1. Porezne strategije
  2. Tehnike poreznog planiranja
  3. Holding društvo - instrument poreznog planiranja
  4. Sažetak uvjeta bitnih za izbor lokacije holding društva
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)