RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno autonomnim aktima, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo. Sam radni odnos zasniva se ugovorom o radu, koji mora biti sklopljen u pisanom obliku, a propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku ne utječe na postojanje i valjanost tog ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je prije početka rada obvezan uručiti radniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. O ovim bitnim pitanjima detaljnije u prikazu obrazloženja iz tri odluke Vrhovnog suda RH, koje se navode u nastavku.

  1. Uvod
  2. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
  3. Ugovor o radu kao pravna osnova radnog odnosa
  4. Pravne posljedice nesklapanja ugovora o radu u pisanom obliku odnosno neizdavanja pisane potvrde

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)