RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otvaranjem stečajnog postupka stečajni dužnik (pravna osoba ili dužnik pojedinac) gubi pravnu mogućnost raspolaganja imovinom koja ulazi u stečajnu masu. Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za stečajnu masu i njezin pravni položaj pri ovrsi te primjere iz sudske prakse bitne za ovu tematiku.

  1. Uvod
  2. Stečajna masa stečajnog dužnika
  3. Titular stečajne mase
  4. Procesne pretpostavke, stranačka i parnična sposobnost stečajne mase
  5. Ovrha na stečajnoj masi
  6. Analiza nekih primjera iz prakse
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)