RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Otvaranjem stečajnog postupka stečajni dužnik (pravna osoba ili dužnik pojedinac) gubi pravnu mogućnost raspolaganja imovinom koja ulazi u stečajnu masu. Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za stečajnu masu i njezin pravni položaj pri ovrsi te primjere iz sudske prakse bitne za ovu tematiku.

  1. Uvod
  2. Stečajna masa stečajnog dužnika
  3. Titular stečajne mase
  4. Procesne pretpostavke, stranačka i parnična sposobnost stečajne mase
  5. Ovrha na stečajnoj masi
  6. Analiza nekih primjera iz prakse
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)