RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Praktikum proračunskog računovodstva

  1. Previše obračunano i isplaćeno bolovanje na teret HZZO-a
  2. Otplata kredita iz aktiviranoga dobivenoga jamstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)