RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2009
 • Članak:Štete na imovini poduzetnika
 • Stranica:20.
 • Autor/i:Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Šteta koja nastaje na imovini poduzetnika ima trenutne i odgođene posljedice na njegovo poslovanje. Trenutačna posljedica očituje se u smanjenju vrijednosti imovine koja je oštećena ili u njezinom potpunom gubitku (imovina potpuno uništena). Odgođene posljedice često su teže mjerljive, a očituju se kao propušteni dobitak zbog nemogućnosti korištenja takve imovine i zastoja u radu. Štetu je teško spriječiti, ali se zato njezine posljedice mogu ublažiti pravodobnim osiguranjem imovine. O pravnom, računovodstvenom i poreznom motrištu štete na imovini poduzetnika pročitajte u nastavku članka.

 1. Uvod
 2. Osiguranje od štetnog događaja
 3. Nastanak štetnog događaja
 4. Štete na dugotrajnoj imovini
 5. Štete na kratkotrajnoj imovini
 6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)