RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od početka 2009. u primjeni je novi MSFI, koji uređuje računovodstvo poslovnih segmenata. To je osmi MSFI koji zamjenjuje dosadašnje MRS-ove. Poslovne segmente dosad je obrađivao MRS 14 – Izvješćivanje po segmentu. MSFI 8 objavljen je u Nar. nov., br.  29. od 6. ožujka ove godine, a primjenjuje se na razdoblja koja počinju 1. siječnja 2009. i kasnije.

  1. Tko primjenjuje MSFI 8
  2. Što su poslovni segmenti
  3. Informacije o segmentima
  4. Utvrđivanje vrijednosti pokazatelja poslovanja segmenta
  5. Objavljivanje posebnih podataka
  6. Usklađenja u drugim MSFI-ima odnosno MRS-ovima
  7. Primjena MSFI 8
  8. Kako trebaju postupiti mala i srednja društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)