RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 • Recenzirani rad Prethodno priopćenje
 • Uvođenjem i jačanjem funkcije unutarnje revizije želi se postići veća odgovornost u raspolaganju javnim sredstvima te njihovo učinkovito korištenje i upravljanje, čime unutarnja revizija postaje bitan dio ukupne revizijske djelatnosti, s posebnim mjestom u kontekstu odlučivanja i dobrog upravljanja u javnom sektoru. Cilj ovog rada, koji uključuje zaključke empirijskog istraživanja, odnosi se na ukazivanje važnosti unutarnje revizije u javnom sektoru i pojašnjavanje načina na koje ona može olakšati upravljanje organizacijom, postizanje utvrđenih ciljeva, smanjiti rizik pogrešaka i nepravilnosti te utjecati na povećanje kvalitete pružanja usluga. Pravilnim i pravodobnim djelovanjem može se pridonijeti poboljšanju učinkovitosti svakog subjekta u kojem funkcionira pa tako i pojedinog sektora (zdravstvo, školstvo i sl.) ili javnog sektora u cjelini.Ovaj rad zaslužuje pozornost i poslovnog sektora jer su ciljevi unutarnje revizije u mnogim dijelovima identični.
  1. Uvod
  2. Problematika mjerenja i izvješćivanja o učinkovitosti u javnom sektoru
  3. Unutarnja revizija u funkciji praćenja i poboljšanja učinkovitosti
  4. Postojeće stanje organiziranja funkcije unutarnje revizije u javnom sektoru rh
  5. Zaključak

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Zakon o trgovačkim društvima (1)