RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
 • Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici, održanoj 16. – 20. ožujka, Odbor je raspravljao o globalnoj financijskoj krizi, konceptualnom okviru standarda, pravima na emisiju štetnih tvari, financijskim instrumentima s obilježjima glavnice, međunarodnim računovodstvenim standardima za poduzeća koja nemaju javnu odgovornost, ugovorima o osiguranju, obvezama prema zaposlenicima nakon umirovljenja, priznavanju prihoda i  godišnjim poboljšanjima standarda. U nastavku će se podrobnije prikazati zaključci doneseni na temelju rasprave o priznavanju prihoda i financijskim instrumentima s obilježjima glavnice.
  1. Priznavanje prihoda
  2. Financijski instrumenti s obilježjima glavnice

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Zakon o trgovačkim društvima (1)