RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. lipnja 2009. plaća se posebni porez na cigarete, i to specifični posebni porez od 180,00 kn za 1000 komada, uz zadržavanje proporcionalnoga posebnog poreza 30% od maloprodajne cijene cigareta. Plaća se na sve skupine cigareta, bez obzira na to jesu li razvrstane u skupinu A, B ili C. Navedene izmjene propisane su Zakonom o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvod (Nar. nov., br. 38/09.), koji je stupio je na snagu 6. travnja 2009.

  • Novosti u vezi s posebnim porezom na duhanske proizvode
  • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

    Pretplatnik
    Zakon o trgovačkim društvima  (1)