RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2009
  • Članak:Poduzetnička plaća u 2009.
  • Stranica:88.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Poduzetničkom plaćom smatra se dohodak od nesamostalnog rada, koji si osobe koje obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja i ostale djelatnosti slične obrtu mogu isplaćivati kao plaću kad postanu obveznici poreza na dobitak. Riječ je o fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, koje ne mogu same sa sobom zasnovati radni odnos te s te osnove isplaćivati plaću, a kad postanu obveznici poreza na dobitak, gube mogućnost korištenja osobnog odbitka i ostalih olakšica uređenih Zakonom o porezu na dohodak. Stoga im je omogućeno da dio svoje zarade kao obveznici poreza na dobitak isplate kao plaću, koja se, ali samo u poreznom smislu, ne razlikuje od plaće radnika. To nije njihova obveza, nego samo mogućnost ako to žele i ako im to donosi određene koristi.

  1. Poduzetnička plaća kao osnova osiguranja
  2. Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa kad obrtnik i ostala slobodna zanimanja, „dobitaš“, ne isplaćuje poduzetničku plaću
  3. Plaćanje doprinosa i poreza na dohodak u slučaju isplate poduzetničke plaće
  4. Isplata poduzetničke plaće u slučaju mirovanja obveze plaćanja doprinosa
  5. Kako doprinose plaćaju obrtnici i slobodna zanimanja kad obavljaju djelatnost uz radni odnos

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)