RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku obrađuje pitanja koja obrađuje Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, a koji je donesen na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i građenju. Neka pitanja uređena su bitno drukčije nego dosad, npr. povećan je broj građevina i radova koji se mogu izvoditi bez suglasnosti, a zahtjevi za građevinare jednostavniji su nego dosad.

 1. Uvod
 2. Mogućnost obavljanja djelatnosti građenja
 3. Građevine i radovi za koje nije potrebna suglasnost
 4. Uvjeti davanja suglasnosti
 5. Način davanja suglasnosti
 6. Postupak davanja suglasnosti
 7. Oduzimanje suglasnosti
 8. Strani izvođač
 9. Registar i objava suglasnosti
 10. Prijelazno razdoblje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)