RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Produženo mirovinsko osiguranje je jedna od mogućnosti  zadržavanja kontinuiteta mirovinskog staža u nekim  slučajevima, kao što je prekid radnog odnosa zbog otkaza ugovora u radu, neplaćenog dopusta, korištenja prava na neplaćeni dopust do tri godine života djeteta i dr.Uvjet za stjecanje statusa osiguranika produženog osiguranja je prethodni staž osiguranja po nekoj od osnova obveznog osiguranja, a da nakon njegova isteka  nije proteklo više od  12 mjeseci. Više o tome pročitajte u ovom članku.

  1. U kojem se slučaju osoba može osigurati na produženo osiguranje
  2. Financiranje produženog osiguranja
  3. Produženo osiguranje stalnih sezonskih radnika
  4. Produženo osiguranje bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)