RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavac može radi obavljanja poslova iz djelokruga rada državnog službenika ili namještenika uputiti službenika ili namještenika na službeni put. Određene izdatke koji nastanu na službenom putu poslodavac je obvezan nadoknaditi na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji ga obvezuju. Zakon o radu ne utvrđuje uvjet i način pod kojima se nadoknađuju izdatci službenika i namještenika nastalih na službenom putu, nego to pravo za državne službenike i namještenike utvrđuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

  1. Uvod
  2. Troškovi službenog putovanja
  3. Nalog za službeno putovanje
  4. Mogućnosti neoporezive isplate za troškove službenog putovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)