RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
 • Članak:Višak/manjak prihoda
 • Stranica:58.
 • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

 • PRAKTIKUM NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA 
 • S obzirom na to da neprofitne organizacije koje svoje poslovanje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva, i to u dvostavnom knjigovodstvu (dalje: neprofitne organizacije), na kraju poslovne godine ostvare rezultat (višak/manjak), one ga moraju i knjigovodstveno iskazati.Rezultatom se upravlja na način uređen zakonima, propisima ili internim općim aktima.Upravljanje tim rezultatom knjigovodstveno se iskazuje samo kad to traži knjigovodstveni sustav.
  1. UVOD
  2. IZVORI FINANCIRANJA
  3. UPORABA PRIHODA KAO JEDNOG OD VLASTITIH IZVORA
  4. UPORABA VIŠKA PRIHODA I POKRIĆE GUBITKA
  5. PRIMJER
  6. ZAKLJUČAK

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

  Pretplatnik
  Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)